Regulamin:

Każdorazowe dodanie wpisu do katalogu powinno poprzedzić zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Odpowiedzialność za zawartość Katalogu Stron Webowy.net ponosi Administracja Katalogu. W razie wątpliwości dotyczących zapisów Regulaminu należy skontaktować się z Administracją.

 1. Każdy właściciel kompletnej strony WWW ma prawo zaproponować wpis do katalogu Webowy.net.
 2. Decyzję o zaakceptowaniu wpisu do katalogu podejmuje Administracja Katalogu w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu.
 3. Każdorazowe zaproponowanie wpisu do katalogu wymaga uiszczenia określonej w regulaminie opłaty drogą SMS. Opłaty pobierane są za rozpatrzenie wpisu do katalogu.
  1. Cennik
   • Wpis podstawowy: 8zł
 4. Strona internetowa dodana do katalogu Webowy.net musi spełniać określone w niniejszym Regulaminie wymagania. Regulamin Katalogu Stron Webowy.net stanowi podstawę reklamacji przy ewentualnych odrzuceniach wpisu.
  1. Strona WWW dodana do katalogu nie może naruszać przepisów polskiego prawa, a także zasad netykiety.
  2. W szczególności nie akceptujemy stron zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc i wzywające do nienawiści.
  3. W katalogu nie mogą także zostać umieszczane strony erotyczne lub pornograficzne oraz strony związane z hazardem.
  4. Administracja katalogu podejmuje decyzję o zaakceptowaniu strony, uwzględniając kryterium estetyki i funkcjonalności witryny, a przede wszystkim jej wartości merytorycznej, dbając o wysoki poziom dodawanych treści.
  5. Dodawana strona WWW musi mieć polską wersję językową.
  6. Jedna strona WWW może być dodana do katalogu tylko jeden raz. Nie jest możliwe zaakceptowanie podstrony witryny dodanej już do katalogu. Nie akceptujemy także różnych stron internetowych duplikujących tę samą treść.
  7. Strona WWW musi posiadać dane kontaktowe administracji witryny lub formularz kontaktowy.
  8. Nie są akceptowane strony niedokończone (w budowie).
  9. Do katalogu nie będą przyjmowane podstrony - akceptowane są wyłącznie główne strony serwisów.
  10. Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo do odrzucenia strony na podstawie kryteriów niewymienionych w Regulaminie. W takim wypadku użytkownik Katalogu każdorazowo zostanie poinformowany o przyczynie odrzucenia strony drogą mailową.
 5. Wpis do katalogu musi spełniać określone warunki.
  1. Tytuł wpisu musi zawierać od 10 do 50 znaków. Tytuł musi trafnie odnosić się do treści dodawanej strony WWW.
  2. Opis strony musi zawierać od 600 do 2000 znaków. Powinien szczegółowo opisywać treść dodawanej witryny lub ofertę firmy.
  3. Opis strony każdorazowo musi być unikalny. Nie będą dodawane wpisy, w przypadku podejrzenia użycia robotów do katalogowania.
  4. Przy rozpatrzeniu proponowanego wpisu Administracja Katalogu bierze pod uwagę kryterium poprawności językowej, ortograficznej i merytorycznej tytułu i opisu strony WWW.
  5. Tytuł i opis strony nie mogą zawierać informacji takich jak: adresy WWW, adresy e-mail, numery telefonów i inne dane teleadresowe. Nie mogą także zawierać żadnych znaków specjalnych i symboli.
  6. W przypadku akceptacji wpisu, Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo do formatowania i korygowania formy i treści tytułu i opisu strony WWW.
 6. Dbając o wysoką jakość wpisów katalogowanych w Webowy.net, jeśli strona WWW po zaakceptowaniu wpisu do katalogu Webowy.net przestanie spełniać warunki wymienione w punkcie 4, Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanego wcześniej wpisu.
 7. Akceptacja lub odrzucenie zaproponowanej strony WWW nastąpi w ciągu 30 dni od przesłania wpisu przez formularz.
 8. Informacje związane ze zmianami w Regulaminie Katalogu Stron Webowy.net lub istotnymi zmianami w funkcjonowaniu strony Administracja Katalogu poinformuje użytkowników drogą mailową na 7 dni przed planowanymi zmianami.